Политика на GDPR за https://coffeeinservice.com/

1. Администратор на данни: Администратор на данни за този уебсайт е Coffeeinservice.

2. Събиране на данни: Coffeeinservice събира лични данни като име, имейл адрес, телефонен номер и местоположение, за да предоставя своите услуги на клиентите. Уебсайтът също така събира информация за устройството на потребителя, IP адреса и активността на сърфиране чрез използване на бисквитки и други технологии за проследяване.

3. Обработка на данни: Coffeeinservice обработва лични данни за следните цели:

– Да предоставя своите услуги на клиентите и да изпълнява техните заявки.
– За подобряване на услугите и функционалността на уебсайта.
– За персонализиране на изживяването на потребителя на уебсайта.
– За спазване на законови задължения.

4. Законно основание за обработка: Coffeeinservice обработва лични данни въз основа на съгласие или легитимен интерес на потребителя. Потребителите имат право да оттеглят своето съгласие по всяко време.

5. Споделяне на данни: Coffeeinservice може да споделя лични данни със своите филиали, доставчици на услуги и бизнес партньори, за да предоставя своите услуги. Уебсайтът може също така да споделя данни, за да спази законови задължения или да защити правата си.

6. Запазване на данни: Coffeeinservice запазва личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, или за спазване на законови задължения.

7. Права на потребителите: Потребителите имат следните права съгласно GDPR:

– Право на достъп до техните лични данни.
– Право на коригиране на неточни или непълни данни.
– Право на изтриване или изтриване на техните данни.
– Право на ограничаване на обработването на техните данни.
– Право на преносимост на данните.
– Право на възражение срещу обработването на техните данни.
– Право на оттегляне на съгласието по всяко време.

Потребителите могат да упражнят правата си, като се свържат с Coffeeinservice, използвайки информацията за контакт, предоставена на уебсайта.

– Мерки за сигурност: Coffeeinservice предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неоторизиран достъп, разкриване или злоупотреба.

– Връзки на трети страни: Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не се контролират от Coffeeinservice. Уебсайтът не носи отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на тези уебсайтове.

– Промени в политиката: Coffeeinservice може да актуализира тази политика на GDPR от време на време. Потребителите ще бъдат уведомени за всички промени чрез уебсайта или имейл.

Shopping Cart
Scroll to Top